Joze-Povsic.com
Joze-Povsic.Com

GLAS Trebnje
2020.07.02 27365 61510-51/2010/4 1523

TREBANJSKI NEODVISNI MEDIJ
-----------------------------
VAŽNO OBVESTILO: GLAS Trebnje večino svojih člankov objavlja na profilih Facebook in Twitter. Vabljeni k ogledu obeh profilov! Kliknite: Facebook:       Twitter:
-----------------------------
DOBRODOŠLI! Ste na strani medija: GLAS Trebnje
Novice ali slike za objavo nam lahko pošljete po e-pošti: glas.trebnje@amis.net

Izjava: GLAS Trebnje se financira izključno iz svojih lastnih sredstev. GLAS Trebnje tudi pomaga predvsem ekološkim organizacijam pri njihovem nesebičnem delu varstva okolja, narave in ekologije nasploh.
GLAS Trebnje se NE financira iz javnih sredstev občin, države ali EU. Le tako smo lahko pri svojem delu, pri poročanju in pri izdaji novic POPOLNOMA NEODVISNI od dnevne politike, od umazanega politikantstva in od uničujoče korupcije.

Spodaj na tej strani si oglejte OGLASNA SPOROČILA ali posebej kliknite: OGLASNA SPOROČILA

GLAS Trebnje je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod št. 1523

Obvestilo: Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sporočil in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki!

Želimo vam prijetno branje!

Facebook:       Twitter:
-----------------------------


HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, HESS, PRIMERI DOBRE EKOLOŠKE IN OKOLJSKE PRAKSE

Ekološke in okoljevarstvene rešitve za izvedbo neenergetske infrastrukture načrtujejo in izvajajo na območju hidroelektrarn na spodnji Savi (v nadaljevanju: HESS). V verigi HESS je še posebno hidroelektrarna Brežice kot primer dobre prakse, ki ob spreminjanju prostora upošteva rešitve, primerne za tam živeče organizme. To vključuje ureditev prodišč, sonaravne ribje steze, suhih travnikov in mokrišč, torej ureditev omilitvenih ukrepov, zlasti za vodne organizme. Za to območje sta izjemnega pomena tudi kontroliran preliv visokih voda v zaledje. Omilitvene ukrepe, ki jih ustvari človek, je potrebno urediti na takšen način, da je potrebnih čim manj vzdrževalnih posegov, je pa za zagotavljanje funkcije, za katero so bili urejeni (sprememba habitata in sprememba vrstne pestrosti), nujno potrebno spremljanje njihovega razvoja s ciljem omiliti izvajanje posega v naravo ali njegove posledice (ZON, 102. člen).
Če bi vse druge organizacije in posamezniki v Sloveniji upoštevali ekološki in okoljski vidik izgradnje in eksploatacije energetskih in drugih objektov, kot to delajo v HESS-u, bi bilo skoraj prelepo za našo državo in in nas kot prebivalce Slovenije! Zato vodstvu HESS-a iskreno čestitamo!

Kliknite nekaj obrazložitev in primerov, ki jih načrtujejo in izvajajo v HESS:

PODZEMNE VODE NA VPLIVNEM OBMOČJU AKUMULACIJSKIH BAZENOV HIDROELEKTRARN NA SPODNJI SAVI

RIBE V SAVI - INFORMATIVNI PANOJI PRI HE ARTO - BLANCA

ZAKAJ SE NA VODI OBČASNO POJAVI PENA?

KVALITETA POVRŠINSKE VODE V AKUMULACIJSKIH BAZENIH HIDROELEKTRARN NA SPODNJI SAVI

REKA SAVA V LUČI PODNEBNIH SPREMEMB

VEČNAMENSKI PROJEKTI NA SAVI - VEČ KOT SAMO PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE …

POMEN VODNEGA POTENCIALA PRI PRIZADEVANJIH, VEZANIH NA PODNEBNO-ENERGETSKE IZZIVE PRIHODNOSTI


Slika 1: Plavje na spodnji Savi v akumulacijskem bazenu neposredno nad hidroelektrarno. Les, vejevje, plastika, stiropor, guma… Posledice neodgovornega človeškega ravnanja v zgornem toku rek Save, Savinje in njunih pritokov!
Foto: DEZ Novo mesto, december 2019


Slika 2: Hidroelektrarna Brežice, primer dobre ekološke in okoljske prakse. Na desni strani slike vidite, ribjo stezo, v obliki vijugastega potoka, preko katere lahko ribe potujejo gorvodno ali dolvodno.
Foto: HESS, 2019
-----------------------------
»NOVINARKA« KOT "LEVJESUČNA" POLITIČNA AKTIVISTKA

TREBNJE, junij 2020

Nedavno je politična aktivistka skrajne levice Monika Weiss iz Ljubljane, kot "novinarka" še bolj skrajno levega tednika Mladina, napisala lažni članek o Dolenjskemu ekološkemu zavodu iz Novega mesta in o njenem izvršnem in strokovnem direktorju Jožetu Povšiču, katerega je označila kot »okoljevarstvenika po meri SDS« in »muštr okoljevarstvenik za trenutno vlado«. S tem je presegla vse meje dobrega okusa, novinarske etike in morale, tako da gre normalnemu človeku kar na »kozlanje«. Kot skrajna levičarka (ki se udeležuje protestov skrajne levice in črnih zamaskirancev v Ljubljani in tam histerično napada vse, kar ni povezano s komunistično rdečo zvezdo, srpom in kladivom). Že kar »bolno« napada vse kar je povezano s stranko SDS, z njenim predsednikom Janšo, ministri iz kvote SDS in sedanjo koalicijo SDS-NSi-SMC-DeSUS.

Povod za članek je »levuharka« Weissova imela zaradi sodelovanja Dolenjskega ekološkega zavoda Novo mesto ob obisku ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka v Mestni občini Novo mesto in na Centru za ravnanje z odpadki, deponiji Leskovec (CEROD), kjer je Jože Povšič novinarjem podal tudi izjavo za medije, da DEZ »podpira pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije, kot so vodna, vetrna in sončna energija« in da to za DEZ velja ves čas, ne glede na to, katera politična opcija sestavlja vlado. Očitno ta skrajna »levuharska tovarišica« ne ve, kaj so obnovljivi viri energije in iz česa se pridobivajo. Očitno tudi ne ve, kaj vse je po evropski in slovenski okoljski zakonodaji treba upoštevati ob gradnji takih objektov. Kot zaslepljena politična aktivistka skrajne levice so ji bolj pomembni politični napadi na »vse živo, kar je po njenem desno«, ne pa dejstva, argumenti in sonaraven razvoj države.

Prvo laž, ki si jo je privoščila, je bila, da je Jože Povšič bil jeseni 2015 tudi kandidat SDS za župana Trebnjega. Seveda v tem času Povšič sploh ni bil ne član SDS in ne kandidat za župana. Bil pa je kandidat za župana občine Trebnje v letu 2005 in je od osmih »eminentnih« kandidatov, med katerimi so bili prejšnji župani in poslanci, dosegel četrto mesto. Povšič je leta 2008 s pisno izjavo izstopil iz stranke SDS in kot podžupan občine Trebnje v mandatu 2008-2011 ter kot občinski svetnik deloval na neodvisni lokalni listi.

Nato se Weissova spotakne ob Hidroelektrarne na Spodnji Savi, češ da je Dolenjski ekološki zavod od njih prejel donacijo v višini 1500 €, lani pa 1000 €. Ko je Povšič v telefonskem pogovoru Weissovi povedal, da so to zelo mala sredstva, nevredna omembe, je Weissova Povšiču odgovorila in pritrdila: »Res je!«. Seveda v članku pa tega ni omenila, zato, da bi bile njene »nebuloze« bolj udarne in revolucionarne. Ta skrajna politična aktivistka, ne pa novinarka po Zakonu o medijih, ne pove, da so to ekološke donacije, katere so po zakonu neobdavčene in da lahko donator uveljavlja davčno olajšavo pri dobičku pravnih oseb ob koncu leta. Tako država vzpodbuja donatorje k ekološkim donacijam. Weissova tudi ne ve, da za ekološke donacije po zakonu ni dovoljena »protiusluga« ali protistoritev donatorju, saj z ekološkimi donacijami donator spodbuja ekološke projekte prejemnika donacije.

Weissova v članku tudi navaja, da so »hvalospevi« DEZ projektom HESS, kjer je najti tudi stavek DEZ: »Če bi vse druge organizacije in posamezniki v Sloveniji upoštevali ekološki in okoljski vidik izgradnje in eksploatacije energetskih in drugih objektov, kot to delajo v HESS-u, bi bilo skoraj prelepo za našo državo in nas kot prebivalce Slovenije! Zato vodstvu HESS-a iskreno čestitamo!« Seveda ta skrajna »levuharka« ne ve, kakšno je bilo stanje pred desetletji v Posavju, ob reki in v reki Savi in koliko smeti in nesnage se je obešalo na rastlinje ob reki, katere so »priplavale« tudi iz njene "leve" Ljubljane.

Jože Povšič z SDS in z mag. Andrejem Vizjakom nima nič. Sta samo stara znanca izpred desetletja, ko sta skupaj otvorila takrat najbolj tehnološko moderno čistilno napravo v Sloveniji, v Trebnjem. Povšič je bil takrat direktor javnega komunalnega podjetja, mag. Vizjak pa minister za gospodarstvo, katero je delno sofinanciralo projekt.

Delovanje "novinarke" v narekovajih Monike Weiss (dejansko pa skrajno leve politične aktivistke) lahko vidite v njenih spodnjih slikah. Še mnogo več je njenih nebuloz, vendar se nimamo časa ukvarjati s tako pokvarjenimi osebami.


Slika: Skrajna levičarka in "novinarka" Mladine Monika Weiss (desno) na protestih skrajne levice v Ljubljani. Kako se sploh taka zaslepljena oseba ima za novinarko po Zakonu o medijih? (posnetek zaslona, FB, junij 2020)


Slika: "Muštr okoljevarstvenik za trenutno vlado", kot je za Jožeta Povšiča med drugimi lažmi zapisala "levuharka" Monika Weiss na svojem FB profilu. Seveda pa je dejansko osebno sama en velik "muštr" za "spiralno-levjesučne" osebe, katera bi rušila vlado in ministre kar na ulici, ne pa na volitvah. (posnetek zaslona, FB, junij 2020)


Slika: Monika Weiss: "Vizjak laže kot pes teče". Posledično iz tega bi lahko naredili še bolj sočen stavek: "Monika laže kot kuzla teče". Naj si bralci sami ustvarijo mnenje, kako urejeno "podstrešje" ima ta "novinarka" v narekovajih. (posnetek zaslona, FB, junij 2020)


Slika: Monika Weiss: "Janša postaja največji uničevalec narave v 30-letni zgodovini Slovenije". To je 100% laž, 100% fake news. Dejansko pa bi vlada rada naredila red na tem področju in prilagodila zakonodajo, podobno kot jo imajo najbolj razvite države v Evropski uniji. (posnetek zaslona, Mladina, junij 2020)

-----------------------------
GNUSNA GROZLJIVKA NA KRTINI PRI TREBNJEM, ČLANI DRUŠTVA PA NIČ!
GLAS Trebnje, 15.01.2020

Po razkritju grozljivke v »štali groze« s konji in govejo živino na Krtini v okolici Trebnjega je v trenutku završalo po celotni Sloveniji in v tujini. Ljudje so ponoreli, niso mogli verjeti prvim poročilom. Podobnega gnusnega primera ne pomnijo najstarejši ljudje. Občina Trebnje se je tako spet »promovirala« s svojo nenavadno gnusno butalsko zgodbo. Še več, občina Trebnje je Turistično konjeniško društvo Krtina, v katerem je storilec tega gnusnega dejanja celo predsednik tega društva, izdatno financirala iz javnega denarja trebanjskih davkoplačevalcev in to v času, ko je župan Alojzij Kastelic.

Društvo za zaščito konj je objavilo grozljive fotografije konjev in bikov (glejte slike spodaj), iz katerih je razvidno nenormalno in sadistično trpinčenje živali. Konja (ime mu je bilo Mišo), kateri je ob odprtuju hleva stal v 1,2 metra visokem dreku in je njegova glava segala že do stropa, niso mogli rešiti in so ga zaradi hudih posledic trpinčenja in sadizma morali veterinarji uspavati. Imel je popolnoma razjedena in uničena kopita, razjede so mu povzročili lastni iztrebki. Na drugi strani v hlevu pa je člane Društva za zaščito konj, ob prisotnosti policije, veterinarjev in veterinarskih inšpektorjev, pričakala še večja grozljivka, saj so tam našli bike, ki so stali v svojih lastnih tekočih iztrebkih. Gnojnica in gnojevka jim je segala do kolen in trebuha. Nekaj živali je imelo verige na glavi že zažrte v meso, saj jih ob njihovi rasti ni nihče urejeval.

Avtor tega članka (jaz, Jože Povšič) sem javno objavil, da mi je očividec povedal (ime imamo v uredništvu GLAS Trebnje), da je (citat): »bilo v živo še mnogo bolj grozno za videti, kot pa je na slikah. Konji in živina so v dreku in gnojnici do trebuha gnili pri živem telesu, smrad po gnilem mesu je bil neznosen! Nekateri prisotni, ki so vse to videli v živo, so se obračali stran in se jokali. In storilec je bil predsednik turistično konjeniškega društva?????? Turističnega društva???? Zakaj člani društva takoj danes ne skličete izredni občni zbor in to gnusobo takoj vržete iz društva in mu naložite vsak po nekaj močnih brc v rit! Pa saj to ne more biti res! Občinske Butale nad Butalami!« (konec citata).

Storilec tega gnusnega dejanja je predsednik Turistično konjeniškega društva Krtina, katerega bi morali člani društva takoj, v trenutku, izključiti iz društva! Tudi če to ne bi hoteli, bi to bili dolžni storiti! Na podlagi Zakona o društvih ima vsako konjeniško ali konjerejsko društvo svoj statut, ki je registriran na Upravni enoti. Turistično konjeniško društvo Krtina ima svoj statut registriran na Upravni enoti Trebnje. V tem statutu so po zakonu o društvih tudi pravila, po katerih delujejo in se obnašajo njegovi člani. Konjeniška društva delujejo na področju gojenja konj, vzreje konj, konjskega športa, turističnih dejavnosti s konji in ljubiteljstva do konj. Delo društva je javno. Namen in cilji društva so prispevati k razvoju gojitve konj, vzreje konj, konjskega športa, turističnih dejavnosti s konji in ljubiteljstva do konj, ki ga člani dosegajo s tem, da skrbijo za promocijo konj. Član društva je lahko tista oseba, ki se ukvarja z gojenjem konj, vzrejo konj, konjskim športom ali je ljubitelj konj. Član društva se zaveže da bo deloval v skladu s statutom društva. Dolžnosti članov so, da spoštujejo statut društva in da varujejo ugled društva.
Članstvo v društvu se preneha z izključitvijo. Zato bi morala vsaj ena tretjina članov tega društva na Krtini takoj sklicati izredni občni zbor društva in tega storilca takoj, nemudoma, izključiti iz društva! Disciplinske kršitve člana društva so kršitve določb statuta, nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje zadolžitev in funkcij v društvu in dejanja, ki karkoli škodujejo ugledu društva. Predsednik društva namreč zastopa in predstavlja društvo pred državnimi, občinskimi in drugimi organi v državi ali v tujini. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom države.

Člani Turistično konjeniškega društva Krtina pa so se zavili v molk. Na njihovi facebook strani TKD Krtina celo brišejo komentarje razjarjenih bralcev in onemogočajo objavljanje novih komentarjev. Celo tako drzni so, da če razjarjeni komentatorji napišejo nekaj kar jim »ne paše«, ga prijavijo Facebookovi »moralni komisiji«. Tako, da zadeva izgleda, kot da člani tega društva ščitijo gnusna dejanja svojega »kvazi« predsednika, katerega so nekateri mediji označili za: »monstrum«, surovež, gnusni storilec, lastnik grozljivo mučenih in zanemarjenih živali, hlevski Auschiwitz...

Prav bi bilo, da bi zaradi zgoraj opisanih primerov in gnusnega dejanja njihovega predsednika, Turistično konjeniško društvo Krtina bilo ukinjeno in razpuščeno na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja društva ali po samem zakonu. Tako bi bilo zadoščeno morali, katera od nas zahteva normalno ravnanje z domačimi živalmi. Tega gnusnega storilca pa že čaka kazenska ovadba s strani policije, obsodba na sodišču za »že« dokazano gnusno kaznivo dejanje (do treh let zapora), visoka denarna kazen in plačilo vseh stroškov, ki so povezani z njegovim gnusnim dejanjem.


Slika: Konj Mišo, katerega so temu gnusnemu storilcu kot predsedniku konjeniškega društva podarili njegovi člani. Ko so ga člani pozneje spraševali, kje ima konja Mišota, se jim je lagal, da je konja prodal, dejansko pa ga je imel več let zaprtega v štali, brez izhoda na svetlo, pod njim je bilo 1,2 metra na visoko njegovih iztrebkov, z glavo pa je že segal do stropa. Če so hoteli dobiti konja ven, so morali za vrati odstraniti gnoj in narediti klančino. Ob izhodu iz štale groze se Mišo skoraj ni mogel premikati zaradi bolečin v nogah in kopitih. Foto: Društvo za zaščito konj, april 2019


Slika: Ko so konja po več letih mučenja s težavo prignali ven iz štale groze, se je sam zgrudil na tla v travo, stegnil vse noge in glavo, odprl usta, negibno miroval in se predal v usodo. Kopita je imel povsem uničena, smrdelo je po gnilem mesu, člani Društva za zaščito konj in veterinarji ga niso mogli več rešiti. Veterinar mu je dal injekcijo uspavala in ga tako za večno odrešil vseh muk, ki mu jih je povzročil gnusni lastnik in storilec. Foto: Društvo za zaščito konj, april 2019


Slika: S kratko verigo privezani biki za betonske jasli so do trebuha in kolen stali v lastni gnojnici in gnojevki. Parklje, kožo in meso do kolen, so imeli že razpadlo, bil je neznosen smrad po gnilem mesu. Foto: Društvo za zaščito konj, april 2019


Slika: Poleg tega, da so biki do trebuha in kolen stali v lastni gnojnici in gnojevki in imeli razpadle parklje, kožo in meso do kolen, so nekateri imeli privezne verige že zažrte v meso na glavi, bilo je krvavo in je močno smrdelo po gnilem mesu. Foto: Društvo za zaščito konj, april 2019


Slika: Kako so iz javnega denarja trebanjskih davkoplačevalcev financirali Turistično konjeniško društvo Krtina, v katerem je bil storilec tega gnusnega dejanja njegov predsednik! Ves ta čas financiranja je županski stolček na občini grel Alojzij Kastelic. Vir: ERAR, Komisija za preprečevanje korupcije, april 2019

-----------------------------
V BLIŽINI TREBNJEGA GOJILI PREPOVEDANO KONOPLJO

TREBNJE – Policisti iz Trebnjega so zaradi suma kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog in na osnovi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo v hiši v okolici Trebnjega, ki je bila namenjena za »počitniško« dejavnost.

Med hišno preiskavo so policisti ugotovili, da sta kar dva nadstropja te »počitniške« hiše preurejena za gojenje prepovedane konoplje. V hiši so našli in nato zasegli okoli 400 rastlin prepovedane konoplje, veliko količino že posušene konoplje in opremo ter pripomočke za gojenje te prepovedane droge.

Jože Povšič, odgovorni urednik
-----------------------------
TPV NA VELIKI LOKI ZGRADIL NOVI CENTER

VELIKA LOKA - TPV je na Veliki Loki pri Trebnjem zgradil novi center s 7300 kvadratnih metrov površine. V poslovni enoti TPV je okoli 300 zaposlenih, do leta 2020 pa naj bi zaposlili še 100 novih delavcev.

Investicija na Veliki Loki je ocenjena na 20,3 milijona EUR. Poleg centra bodo na Veliki Loki zgradili še nov objekt za logistiko, vzpostavili bodo nove proizvodne linije za nove izdelke, sodoben sistem za upravljanje proizvodnje in digitalizirano skladiščno poslovanje, sisteme za digitalno povezavo z dobavitelji in s kupci.

TPV je dobavitelj v avtomobilski industriji, skupaj imajo 1200 zaposlenih, matično podjetje TPV pa je v Novem mestu.
------------------------------------
EKOLOŠKA KATASTROFA NA VRHNIKI

Na Vrhniki so v četrtek, 20.07.2017 domačini in občinski svetniki organizirali javni pogovor o dolgoročnih posledicah požara v Kemisu na Vrhniki. Pogovor je v polni dvorani Cakarjevega doma na Vrhniki vodil novinar Bojan Požar z neodvisnim ekologom, okoljevarstvenikom, raziskovalcem in publicistom Antonom Komatom, na temo možnih dolgoročnih posledic požara v Kemisu na okolje in zdravje ljudi na Vrhniki in širše po Sloveniji. Na pogovoru je bil tudi odvetnik Franci Matoz, ki je odgovarjal na praktična vprašanja, povezana z odškodninskimi tožbami zaradi posledic požara v Kemisu.
Zadeva je tako resna in žalostna, da so ljudje iz Vrhnike na tem pogovoru celo jokali, ko so pripovedovali svoje zgodbe ob tej grozljivi ekološki katastrofi. Z vrtov in njiv bodo morali odstraniti zastrupljeno zemljo približno do 20 cm globoko, vse pridelke za ljudi in krmo za živali pa bodo morali uničiti. Mulj v bližnjih potokih je zastrupljen, dioksin pa bo prešel na ribe in drugi živelj v vodi, vse to pa preko prehranjevalne verige na človeka. Državni in nadzorni organi so v tem primeru popolnoma zatajili, celo lagali so se v javnosti, češ da ni nič narobe! Največji problem je ta, da se ob izgorevanju plastike in drugih kemikalij izločajo smrtonosni dioksini, ki preko hrane in krme pridejo v telesa živali in ljudi preko prehranjevalne verige kot npr.: >dioksin >humus >deževnik >kokoš >jajca >meso >človek. Tako pride smrtonosni dioksin v človeka, veže se na notranje organe in v maščobno tkivo, ta pa pri človeku povzroči bolezni kot so rak in rakasta obolenja, neplodnost, degeneracija zarodkov pri nosečih ženskah, celo dvospolnost in podobno.
Na pogovoru na Vrhniki smo prisotni takoj dobili novico, da ravno v tem trenutku gorijo odpadki v Zalogu pri Novem mestu in da bo to verjetno novi "Kemis2" ali še kaj hujšega.

Jože Povšič, DEZ Dolenjski ekološki zavod Novo mesto
Vse slike: Foto: Jože Povšič, 20.07.2017


------------------------------------
Od Termoelektrarne Brestanica smo prejeli pomembne informacije za uspešno delovanje te elektrarne. Tekst s sliko objavljamo v celoti:

TERMOELEKTRARNA BRESTANICA - INFORMACIJE

Na območju Termoelektrarne Brestanica se že več kot sedemdeset let vrši proizvodnja električne energije. Kompleks predstavlja steber slovenske ponudbe sistemskih storitev, s svojimi proizvodnimi enotami omogoča storitev terciarne regulacije frekvence in moči, zagona agregatov brez zunanjega napajanja in varne zaustavitve Nuklearne elektrarne Krško (NEK) ob razpadu sistema.
V TE Brestanica smo že daljše obdobje zavezani upoštevanju mednarodnega standarda ravnanja z okoljem ISO 14001, načelom trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri ter celovitemu sistemu odgovornega ravnanja z okoljem.
V TE Brestanica se zavedamo, da okoljsko ozaveščeno podjetje in zaposleni zagotavljajo prijetno, varno in okolju v najširšem pomenu prijazno organizacijo. Prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja skrbi za okolje so pristna in intenzivna. Stremimo k stalnemu izboljševanju okolja preko zmanjševanja vplivov na okolje pri proizvodnji električne energije in pri vseh procesih, kjer je to zahtevano, potrebno, primerno in izvedljivo. Temeljni cilj naše okoljske politike je trajna uravnoteženost, ki jo je mogoče doseči s preventivnimi ukrepi, preprečevanjem škode v okolju, z delitvijo odgovornosti in vključevanjem varstva okolja v posamezne poslovne procese.
TE Brestanica ima skladno z zakonodajo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega. Pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje kaže na z zakonodajo skladno in odgovorno poslovanje TE Brestanica ter predpisuje maksimalne dovoljene emisije snovi v zrak in v vode, emisije hrupa, elektromagnetnega sevanja, ravnanje z odpadki, učinkovito rabo vode in energije ter varnost naprav in celovitega obvladovanja tveganja. Rezultati redno izvajanih predpisanih monitoringov izkazujejo skladnost delovanja z zakonskimi zahtevami.
Zaradi dotrajanosti obstoječih plinskih blokov PB 1 - 3, z močjo 3 x 23 MW, je za potrebe zagotavljanja zanesljivega in varnega obratovanja potrebno nadomestiti obstoječe agregate z novimi. Uporabnost obstoječih PB 1 – 3 je pogojena tudi z višjimi okoljskimi standardi, dostopnostjo rezervnih delov ter s tem povezano startno zanesljivostjo in obratovalno razpoložljivostjo agregatov.
Prva faza Izgradnja novih plinskih blokov je v bistvu zamenjava PB1-3 in je že v teku. Trenutno je v izgradnji prvi od dveh predvidenih plinskih blokov prve faze. Nova pridobitev bo pomenila zmanjšanje emisij snovi v zrak, predvsem dušikovih oksidov, prav tako se bodo zmanjšale emisije hrupa.

TEB mora s stališča varovanja okolja, zaradi uporabe večje količine nevarnih snovi, predvsem ekstra lahkega kurilnega olja, upoštevati tudi zahteve zakonodaje o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, zato imamo v družbi vzpostavljen Sistem obvladovanja procesne varnosti in tudi za to področje pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.

Z namenom preprečiti kakršnokoli možnost nastanka večje nesreče, smo v letu 2016 obnovili in z vidika okoljske varnosti obratovanja nadgradili vse tri rezervoarje tekočega goriva ter AC pretakališče, v sklopu projekta zamenjave PB1-3 pa še dodatno vgradili oljni separator večje zmogljivosti.

Vizija TE Brestanica je varno, zanesljivo, predvsem pa okolju prijazno delovanje, kar s stalnimi posodobitvami in ozaveščanjem vseh zaposlenih trajno izvajamo. Tako je skrb za okolje na najvišji prioriteti delovanja podjetja in bo taka tudi v bodoče.

Termoelektrarna Brestanica


Slika: Termoelektrarna Brestanica, foto TEB
------------------------------------
22. APRIL, SVETOVNI DAN ZEMLJE

....

22. april je Svetovni dan Zemlje, ki ga po vsem svetu praznujemo že več kot 45 let. Ob tem dnevu okoljske organizacije pripravljajo projekte, dogodke in akcije, s katerimi želijo javnost opozoriti na ranljivost planeta, na katerem živimo. Ob tem dnevu se spomnimo na zemljo oziroma prst, na kateri pridelujemo hrano in krmo. Zaradi splošne onesnaženosti okolja je prst zelo ogrožena, s tem pa kakovost hrane in krme, največkrat zaradi nepravilnega gnojenja in zaradi nepravilne in pretirane uporabe fitofarmacevtskih sredstev za zaščito rastlin. Posledice so katastrofalne.

Strokovnjaki so si edini, da večino pojavov razvoja raka na ljudeh povzroči onesnaženost okolja s kemičnimi sredstvi, ki jih je "pridelal" ravno človek. Najbolj nevarne so kemikalije in nevarni odpadki, odloženi ali odvrženi v okolje. Odstotek je visok, sega od 60 do 90% primerov, in prav to je zaskrbljujoče. V Sloveniji število rakavih obolenj strmo narašča. Vsak lahko nekaj prispeva k čim manjšemu onesnaževanju okolja, da bomo ohranili dovolj kakovostne pitne vode, pridelovali zdravo hrano in krmo, se gibali po čistem zraku, se sprehajali po zdravi naravi.

Pozivamo vse krajevne skupnosti, šole, društva, klube, združenja, ribiške, lovske in čebelarske družine, da s čistilnimi akcijami očistimo naše okolje, brežine rek, potoke, njive, travnike, gozdove in podobno. Čistilne akcije so oblika ekološkega ozaveščanja ljudi in prijetno druženje v naravi. Če naletite na večje črno odlagališče odpadkov, je občina po Zakonu o varstvu okolja dolžna sodelovati, da se tako črno odlagališče odstrani. Po izvedeni čistilni akciji zavezane vreče z odpadki odložite na odjemna mesta ali jih sortirajte na ekoloških otokih!

DEZ Dolenjski ekološki zavod Novo mesto
------------------------------------
V TERMOELEKTRARNI BRESTANICA LEPO SKRBIJO ZA OKOLJE

Brestanica, 18.04.2017 - V Termoelektrarni Brestanica so že daljše obdobje zavezani upoštevanju mednarodnega standarda ravnanja z okoljem ISO 14001, načelom trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri ter celovitemu sistemu odgovornega ravnanja z okoljem.

Varovanje okolja je ena od njihovih osnovnih odgovornosti in tudi pravic vseh zaposlenih v termoelektrarni, zato zaposleni aktivno sodelujejo pri izvajanju okoljske politike, se izobražujejo, usposabljajo in izpolnjujejo ter dvigujejo zavest glede varstva okolja. Aktivno tudi sodelulejo z zainteresiranimi strankami pri varovanju okolja.

V Termoelektrarni Brestanica posebno pozornost posvečajo obvladovanju vplivov elektrarne na okolje, kateri se morajo gibati v zakonsko predpisanih okvirih. Njihovi zastavljeni cilji v smislu zmanjševanja vplivov na onesnaženost okolja s škodljivimi produkti tehnološkega procesa se zagotavljajo in se bodo tudi v prihodnosti zagotavljali z izvajanjem tako tehnoloških kot tudi organizacijskih ukrepov.

Okoljsko ozaveščeni direktor Termoelektrarne Brestanica g. Tomislav Malgaj nam je posredoval spodnje štiri slike o njihovem lokalnem javnem delovanju (izven območja elektrarne) na področju čiščenja in urejanja okolja.


------------------------------------
Včasih se zgodi, da mladi osnovnošolci prijetno presenetijo s svojimi mislimi in pogledi. Eno od teh je to spodaj zapisano (nelektorirano):

SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI

»Odvetnik je sedel pred okni, ki so se dvigala od tal do stropa in so nadomeščala dva zidova v njegovi dnevni sobi. Radio je bil vključen in zven pevčevega glasu je odmeval visoko v zrak, do tramov dnevne sobe. Vreme je klicalo po poletju, pihljalo je in sonce je pokazalo svoje čare. Njegovo srce pa je hrepenelo po ljubezni in sreči.« Življenje teče naprej, je pogost izraz starejših, modrejših ljudi, pa bo res teklo naprej? Se ljudje premalo zavedamo vrednot življenja? Koliko nam pomeni družina in pa denar?

Vsak človek je nekaj posebnega, vsi se razlikujemo. Naše življenje je ljubezen, sami se odločimo kakšno pot bomo izbrali. Vedno želimo, okušati slajše strani življenja, seveda lahko sanjamo, to je nekaj najlepšega, kljub vsemu pa še vedno po dežju posije sonce in če imamo srečo se nam prikaže še mavrica. Svet v katerem želim živeti je mnogo več koliko lahko z besedami sploh opišem. Živimo v svetu, kjer žičnate ograje zarežejo v svet ljudi, ki hrepenijo po boljšem življenju, živimo v svetu ljudi polnih samih sebe, živimo v svetu, kjer se mladina sploh ne zna več pogovarjati med sabo, svetu so zavladala vsa družabna omrežja kar pa je vodilo do sebičnosti ljudi. Včasih se sprašujem kje so tisti časi, ko sem bila še majhna in nisem opazila kako ljudje govorijo eno, delajo drugo, kje so ti časi, ko te ljudje niso sodili po zunanjosti… Zakaj moram odrasti in se boriti za vse? V svetu kakršnega živim se še nisem našla, sem pa našla svojo voljo, ob vsakem padcu poskušam ostati pozitivna in vstanem, zaživim, včasih spet poletim, takrat pa skušam ostati trdno pri tleh, saj ne želim postati oseba, ki bo srečna na zunaj. Nikoli ne bi želela odrasti, ampak življenje nam ponuja mnogo poti, postavlja nam preizkušnje, vodi nas povsod, na koncu pa je vedno naša odločitev ali bomo leni, nejevoljni, brezsrčni ljudje ali pa bomo preprosto samo živeli življenje. Včasih se mi je zdelo, da je svet narobe zgrajen, saj za grde reči lahko dobiš objem. Sedaj se ne ukvarjam se prav veliko s tem, ali je nekaj prav ali narobe. Če se ti nekaj zdi prav, potem to stori. Delaj, kar ti veleva srce, vseeno pa bodi previden. Srce, ki je sposobno močno ljubiti in sočustvovati, je lahko tudi zvijačno in v obupu pripravljeno storiti vse. Poštenost, ljubezen, odpuščanje, spoštovanje in samoobvladovanje so vrednote, ki niso potrošniška dobrina. Ne moreš si jih izmisliti v trenutku, ko jih potrebuješ ali ti pridejo prav. Zgradiš jih lahko samo z doslednostjo in delom. To, da se danes popoldne počutiš dobro, ni odvisno le od tega, kaj trenutno počneš, ampak od tega, kaj počneš nekaj zadnjih let v življenju. Vzgoja, ki omogoči posamezniku, da postavi trdne temelje, na katerih lahko zgradi osebnost, ki bo lahko sprejemala samostojne, suverene, trajnostne odločitve v korist sebi in okolici. In za to, poleg jasno postavljenih ciljev in pristopa celotne družbe, potrebujemo zgled in vzornike. Gradim na svoji osebnosti in se iz dneva v dan dokazujem sama sebi kako sem zmožna ohranjati čistočo, se izogibati internetnim omrežjem, se pogovarjati, dogovarjati predvsem pa sem vztrajna na svojih področjih. Gradim lastno mnenje in sem hvaležna, da so me vse izkušnje pripeljale že tako daleč. Svet bi bil lepši brez vojn. Svet bi bil lepši brez zamer. Svet bi bil lepši, če bi si znali zaupati najpomembneje pa stvari zadržati zase, ko je potrebno. Poleg vseh želja pa želim tudi ugajat, zaupat, ljubit in odpuščat. Skozi življenje pa bomo odkrivali ali se lahko v našem svetu zanesemo na bližnje, prijatelje, ker marsikje se dogaja in si nočem zatiskati oči pred resnico. Živijo otroci ali pa že odrasli, ki niso bili deležni spoznavat lepših strani knjige, ki so jo napisali sami, zato nikoli ne sodim ljudi, ker resnično v vsaki zgodbi je lahko zamet stvari, ki jih želi nekdo spraviti s sebe pa jih rajši drži zase, posledice pa so lahko različne. Nekaterim je normalno, da so »vojne« za nafto ni pa jim normalno videti fanta s fantom, kaj potem je normalno, mogoče to, da si pomagat več ne znamo? Danes denar prevaga ljubezen in ljudje se bojimo ljudi to pa je nečloveško. Svet bi moral biti lepši, morali bi obljubljati in izpolnjevati! Včasih se mi zdi, da ne spadam na ta svet, ko pa ne morem več, da manj boli, zaprem oči.

Kako se ljubezen dojema skozi generacije nam je dokaz, kakšen je svet danes. Ko pa ti nekdo vrne voljo v ljubezen pa si zopet v dvomih. Da boš uspel je potrebna ljubezen, volja in pa zaupanje. Da si želiš videti koliko nekomu pomeniš, moraš ostati živ v srcu. Enako pa velja za svet. Svet bom še spoznala, veliko bom doživela. Naučila sem se veliko o prevarah, laganju, kriminalu, vrednotah življenja, ljudeh… Naučila pa sem se živeti. Tečem preko spominov, skušam jih ujet, življenje pa teče naprej. »Življenje je kot vožnja s kolesom. Če želiš ohranjati ravnotežje, se moraš premikati naprej«.

Maša Jordan, 9.razred


Slika: Maša Jordan, vir: Internet 2017
------------------------------------
DOLENJCI IMAMO VINSKO KRALJICO IN CVIČKOVO PRINCESO

V Radencih so pred dnevi okronali 21. vinsko kraljico Slovenije. To je postala Maja Žibert iz Bistrice pri Šentrupertu na Dolenjskem. Kot vinska kraljica bo v letu 2017 združevala slovenske vinorodne dežele, vina, vinogradništvo, turizem in slovensko kulturno dediščino, doma in po svetu.

Maja Žibert ima 23 let, po izobrazbi je diplomantka turizma, študij pa nadaljuje v 2. letniku magistrskega študija turizma na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Je prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, članica več društev, turističnih, kulturnih in prostovoljnih skupin, večkratna prostovoljka na mednarodnih prostovoljskih misijah ter aktivna pevka v glasbeni skupini Lilith.

Nova vinska kraljica Maja Žibert je v svojem nagovoru javnosti poudarila, da se bo trudila nadaljevati uspešno poslanstvo svojih predhodnic. Obljubila je tudi podporo vinogradnikov pri boju za slovenski teran. Kot vino vinske kraljice 2017 pa si je izbrala modro frankinjo premium, letnik 2015 iz Vinske kleti Krško. Tudi dolenjski vinski posebnež cviček je v njenem repertoarju vinskega poslanstva.

Dolenjci pa nimamo samo slovenske vinske kraljice, ampak imamo tudi nam še bolj znano cvičkovo princeso. To je sedaj Anja Mrhar iz Čateža pod Zaplazom, okronana v letu 2016 v Trebnjem, doma iz družinske gostilne Tončkov dom na Čatežu. Cvičkova princesa Anja Mrhar je študentka 2. letnika Biotehniške fakultete iz Ljubljane, smer živilstvo in prehrana. Anja ima 22 let, živi na Čatežu. Rada pomaga pri obdelovanju domačega vinograda, ukvarja pa se tudi z različnimi ročnimi deli, risanjem ter z ustvarjanjem na splošno. Med njenimi hobiji sta tudi vrtnarjenje in sadjarstvo.


Sliki: Dolenjci imamo sedaj kar dve simpatični okronani predstavnici vinske kapljice. Vinsko kraljico Majo Žibert (levo) in cvičkovo princeso Anjo Mrhar (desno)
------------------------------------
TREBANJSKI NEODVISNI MEDIJ
OGLASNA SPOROČILA:
------------------------------------
------------------------------------
TREBANJSKI NEODVISNI MEDIJ
OGLASNA SPOROČILA:
------------------------------------
19012801

Kliknite našo spletno stran: www.stresniki-golob.si
------------------------------------
15051701.


Kliknite našo spletno stran: Peskokop Kepa - Dolomitni apnenec
------------------------------------
18041701.

------------------------------------
05041701.

Kliknite našo spletno stran: www: gostilna-meglic.si
------------------------------------
18021501.

Kliknite našo spletno stran: www.rorc-asfalt.si
------------------------------------
29011501.

Kliknite našo spletno stran: www.halobeton.si
------------------------------------
28021401.

NOVO! Biološka čistilna naprava CLEARFOX NATURE in BIOROCK za delovanje ne potrebuje električne energije niti dodajanja kemikalij.
ARMEX ARMATURE d.o.o., Ljubljanska cesta 2A, 1295 IVANČNA GORICA
Kliknite našo spletno stran: www.armex-armature.si
------------------------------------
09051601.

Kliknite našo spletno stran: www.halopesek.si
------------------------------------
06061603.

Kliknite našo spletno stran: www.kobra.si
------------------------------------
13041601.

Kliknite našo spletno stran: www.mtom.si
------------------------------------
14030401.

Kliknite našo spletno stran: www.tims.si
------------------------------------
06061601.

------------------------------------
14121601

Kliknite našo spletno stran: www.karodi.si
------------------------------------
07121601

Kliknite našo spletno stran: AVTOCENTER JEROVSEK
------------------------------------
07121603

Kliknite našo spletno stran: www.rastlinjak.si
------------------------------------
07121602

------------------------------------
19091601

------------------------------------
24081601

Kliknite našo spletno stran: www.pohistveni-servis-sere.com
------------------------------------
16061601

Kliknite našo spletno stran: www.necemer.com
------------------------------------
15041601

Kliknite našo spletno stran: tesarstvo krovstvo grlica
------------------------------------
04021501

Kliknite našo spletno stran: www.artim.si
------------------------------------
14022401

Kliknite našo spletno stran: www.monter.si
------------------------------------
30011504

------------------------------------
02031501

Kliknite našo spletno stran: www.m-studio.si
------------------------------------
13041501

Kliknite našo spletno stran: www.vodateh.si
------------------------------------
31011506

Kliknite našo spletno stran: www.izkopi-pozek.si
------------------------------------
30011501

Vabljeni na našo spletno stran: www.paan.si
------------------------------------
30011505

Kliknite našo spletno stran: www.dulc.si
------------------------------------
14012801

PONOVNA UPORABA JE SVETOVNI TREND

S projektom »USE-REUSE« se v Sloveniji vzpostavlja mreža centrov ponovne uporabe. Prvi tovrstni center je začel obratovati leta 2010 v Rogaški Slatini. Danes v mreži obratuje 9 centrov ob podpori Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada, eden izmed teh je tudi v Trebnjem.
Za več informacij kliknite: PONOVNA UPORABA JE SVETOVNI TREND
------------------------------------
12052801

------------------------------------
01011501.

"Kdor igra in póje, slabo ne misli!"
Igramo in pójemo povsod tam, kjer so veseli in dobri ljudje!
Igramo in pójemo vse zvrsti glasbe, po želji naročnika!
Ansambel ČEŠNJEV CVET. Kontakt: MARKO, GSM 040 850 345
Kliknite našo spletno stran: www.ansambelcesnjevcvet.si
------------------------------------
02011501.

Varujmo naše edino življensko okolje! Varujmo pitno vodo! Ohranimo zdravo zemljo! Ohranimo čisti zrak!
DEZ Dolenjski ekološki zavod, Seidlova cesta 34, 8000 NOVO MESTO
Kliknite našo spletno stran: www.dez.si
------------------------------------
03011501.

TREBANJSKI NEODVISNI MEDIJ
Oglašujte v glasilu GLAS Trebnje!
------------------------------------

Avtor: GLAS Trebnje | 01-06-2010Copyright © by Joze-Povsic.Com
čćžšđČĆŽŠĐ test